DVDexit

Dvd’s de zorgwereld uit

In het kort

Onno Gabel is PHIT-consultant en bestuurslid van IHE Nederland. Hij vertelt over de samenwerking van MedicalPHIT met Twiin voor het project DVDexit.

Probleemstelling

Veel zorginformatie wordt nog altijd per dvd uitgewisseld tussen zorgverleners van verschillende zorginstellingen. Een inefficiënt, duur en tijdrovend proces. Twiin wil daarom medische beelden en verslagen via een ‘tijdlijn’ landelijk beschikbaar maken en digitaal uitwisselen. Een eerste stap daartoe is het uit faseren van de dvd-stroom van radiologische beelden en verslagen.

Methodiek

MedicalPHIT heeft in opdracht van VZVZ een grote rol gespeeld in het project DVDexit. Vanwege het vertrouwen van Twiin en de stakeholders hebben wij zowel de projectleiding als een deel van de nodige expertise in de uitvoering geleverd. Door de korte lijnen bleven alle projectleden en stakeholders betrokken en was iedereen goed op de hoogte van het project.

Resultaten

De dvd-stroom is aan het uit faseren. Daarnaast hebben we de ziekenhuizen dichter bij elkaar gebracht in de samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling. De uitwissel-snelheid van gegevens is gestegen en de dubbeldiagnostiek is verminderd. Dat is goed voor de patiënt, voor wie we dit uiteindelijk allemaal doen. Tot slot is het delen van de beelden en de verslagen met de patiënt gefaciliteerd. Waar voorheen de patiënt snel 6 weken moest wachten en naar het ziekenhuis moest komen om een DVD op te halen, wordt het onderzoek nu opgestuurd. Het is thuis te bekijken en te downloaden.

Probleemstelling

“Op jaarbasis worden zo’n 750.000 dvd’s met zorginformatie verstuurd. Dat kost veel tijd en geld en het is niet goed voor de patiënt. PHIT-directeur Hans Mekenkamp zei: ‘wat als we die dvd’s de wereld uit kunnen helpen?’ Vervolgens is een voorstel geschreven dat is voorgelegd aan Twiin en alle stakeholders. Zo is DVDexit ontstaan. Het bijzondere aan DVDexit is dat het project goed onderbouwd is én dat de hele projectorganisatie vanaf dag één goed in elkaar zit. De betrokkenheid vanuit de stuurgroep en de stakeholders is hoog. Ze zijn inhoudelijk goed op de hoogte van het project.”

Methodiek

“MedicalPHIT heeft een grote rol gehad in de projectleiding. Ook is een deel van de nodige expertise in de uitvoering geleverd. We hebben alle stakeholders continu bij het project betrokken en regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om mensen bij de les te houden. De PHIT’ers hebben ruime ervaring in het veld en kennen de ziekenhuizen goed. Ze hebben kennis van de standaarden die worden gebruikt en hebben expertise in het testen van gegevensuitwisseling. Door die expertise én de korte lijnen stonden alle betrokkenen van het project open voor onze inbreng en feedback.”

“ Wees bewust van wat er speelt bij architecten: zij willen niet dat we nu minder gemotiveerd zijn om toe te werken naar aan een landelijk XDS-netwerk.
– Onno Gabel
Consultant MedicalPHIT

Resultaten

“Het primair doel – het uit faseren van dvd’s – is gelukt. De dvd-stroom is aardig aan het ‘verdampen’. Daarnaast hebben we de ziekenhuizen dichterbij elkaar gebracht in de samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling. Ook is een community gebouwd voor de contactpersonen bij de deelnemende instellingen. Bovendien steeg de snelheid van de gegevensuitwisseling. Dat heeft invloed op de werkprocessen. Want het stelt een ziekenhuis in staat om de informatie nog gerichter dan voorheen op of na te sturen. Zo besparen we tijd en geld en dat is weer goed voor de patiënt. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

Vervolgstappen

“We zijn nu bezig een extra functionaliteit uit te rollen in een nieuwe versie. Zo kan ook de laatste dvd-stroom worden vervangen. DVDexit voorziet in een behoefte. We hebben alle radiologie-afdelingen met elkaar verbonden. Maar dit is niet het einddoel. We blijven uiteraard werken aan een landelijk dekkend stelsel voor XDS. Zo kunnen we netwerkzorg en de begeerde tijdslijn faciliteren. Ik ben er wel van overtuigd dat DVDexit daarnaast actief blijft voor situaties waarin het opsturen beter werkt dan het ophalen van gegevens.”

Concluderend

Wat opviel

  • Door het uitgebreide netwerk van PHIT wist iedereen elkaar te vinden, waren we goed op elkaar ingespeeld en werd goed samengewerkt.
  • We kregen achteraf veel waardering voor de goede voorbereiding. Er is een heel duidelijk stappenplan met checklist gemaakt voor alle betrokkenen. We hebben gezegd wat we precies gingen doen, en hebben gedaan wat we zeiden.
  • Er is vanaf het begin veel aandacht geweest voor de randvoorwaarden van het project: de betrokkenheid van de stakeholders. Door de korte lijnen en onze expertise werd er geluisterd naar onze inbreng en feedback. Er was vertrouwen in onze rol.

Leerpunten

  • Blijf uitleggen dat DVDexit een deeloplossing is en dat XDS meer voordelen biedt.
  • Wees bewust van wat er speelt bij architecten: zij willen niet dat we nu minder gemotiveerd zijn om toe te werken naar aan een landelijk XDS-netwerk.

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.