Masterclass: IHE is alive

7 oktober 2021

Locatie: Online
Datum: 7 oktober 2021
Tijd: 16:00 - 17:00
Deelname: Kosteloos

Algemene informatie over de Masterclass

Masterclass Charles Parisot: IHE is Alive and Well

Op 7 oktober is het podium bij MedicalPHIT voor Charles Parisot. Charles is al jaren een boegbeeld voor IHE International. Hij zet zich in voor betere interoperabiliteit in de hele wereld. Tijdens de zesde editie van Masters of Interoperability staat IHE centraal. De titel van de Masterclass is dan ook ‘IHE is Alive and Well’.

Zijn presentatie is opgedeeld in 4 blokken:

  • De bijdrage van IHE aan belangrijke usecases
  • Het implementeren van IHE
  • De centrale rol van testen
  • Vooruit kijken

Contribution to key use cases

In het eerste deel van de presentatie kijkt Charles naar de bijdrage van IHE aan IPS (Patient Summary), eHDSi, het X-eHealth programma en de Nederlandse versie van de IPS, de BgZ. Ook komen beelduitwisselingssystemen en het delen van lab-rapporten aan de orde. Uiteraard maken we ook een link naar de eerste IHE AI profielen.

 

Adoption and Deployment

In deel twee van de presentatie staat documentuitwisseling met behulp van IHE profielen centraal. De wereldwijde erkenning van de standaard en het brede acceptatie ervan zorgt voor interessante usecases waar je veel van kunt leren.

 

Central role for testing

Testen neemt een belangrijke plaats in bij IHE. Dat laten we in dit deel van de presentatie zien door onder andere de introductie van het eHealth Testing Continuum. Ook de rol van de Projectathon en InteropLAB komt uitgebreid ter sprake. Nieuw is SHARAZONE. Charles vertelt hierbij ook over de rol die MedicalPHIT hierin speelt.

 

Looking forward

In dit deel kijken we naar de uitbreiding van geïmplementeerde IHE profielen. Hier komt de toevoeging van IHE Catalyst aan het IHE ecosysteem zeker ter sprake. Met de tooling kun je continu testen: voordat de software klaar is, na de implementatie, maar ook bij updates. InteropLAB speelt hierin ook een belangrijke rol.

 

Wie is Charles Parisot?

Charles Parisot heeft meer dan 40 jaar ervaring met standaardisatie en gegevensuitwisseling. Begin van de jaren 90 was hij een van de belangrijkste bijdragers aan de definitie en toepassing van de DICOM-standaard. Recentelijk droeg hij bij aan de definitie van functionele profiles van HL7. Ook was hij betrokken bij de lancering van het Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)-initiatief in de Verenigde Staten. Charles is sinds 2007 lid van de International en European board van IHE.

In een uur word je bijgepraat door (internationale) experts op het gebied van interoperabiliteit. Wat zijn de internationale trends en hoe vertalen we die ontwikkelingen naar de Nederlandse situatie?

Het volledige programma

Programma:

16:00 uur Start Masterclass en korte introductie door Hans Mekenkamp

16:05 uur Presentatie van Charles Parisot

16:45 uur Q&A met Charles Parisot en Hans Mekenkamp

17:00 uur Afsluiting door Hans Mekenkamp

pen en notitieblok van medical phit

Inschrijven

Schrijf je hieronder direct in voor deze Masterclass